Návštěva Prácheňska

Koordinační partner projektu – MAS LAG Strakonicko uspořádal první návštěvu v rámci projektu partnerství. Návštěva byla zaměřena především na zevrubnou debatu o řízení a výstupech projektu, avšak účastníci měli příležitost se také seznámit s činností koordinačního partnera a poznat nejlepší příklady iniciativy regionálního značení. Více informací ve zprávě o návštěvě.

Comments are closed.

AWSOM Powered