O nás

Myšlenka projektu se odvinula od předchozích zkušeností organizací, které se zabývají značením místních produktů v České republice a jsou sdruženy v rámci Asociace regionálních značek, se vzdělávacími projekty a mezinárodní výměnou zkušeností. Venkovské oblasti představují většinu evropského území a Evropská unie věnuje jejich rozvoji obrovskou pozornost, přesto se obyvatelé měst orientovaní převážně na služby stále více vzdalují venkovu s hrdě udržovanou tradicí a efektivně využívanými moderními technologiemi.
Cílem tohoto projektu je sdílet jakékoli pozitivní zkušenosti s obnovením tradičních postupů a způsobů každodenního života na evropském venkově, které mají potenciál přežít v současném ekonomickém prostředí a pomoci při oživování evropské krajiny nejen jako přírodní rezervace, ale také jako prostoru pro kvalitní život.

AWSOM Powered