Jak zapojit veřejnost

Pro úspěch marketingové strategie je nutné obecné sdílení cílů. Dobře vedené programy podpory turistických destinací musí posílat turisty na místa, kde mohou bezpečně pozorovat přírodu, a přitom je udržet v dostatečné vzdálenosti od oblastí, kde by jejich přítomnost měla neblahé vliv na křehké ekosystémy. Dělat něco takového efektivně na území 90 tisíc hektarů, na nichž se rozkládá polské údolí Barycze, znamená mít integrované informační body a kvalitní komunikační programy. Významná je i fungující vnitřní komunikace. Místní obyvatelé musí mít šanci dozvědět se co nejvíce a být zainteresovaní na ochraně svého okolí. Důležité je také vytvoření silné ekoturistické nabídky založené na kvalitních venkovských ubytovacích zařízeních a celé řadě kvalitních místních produktů.

AWSOM Powered