Jak oživit místní hrdost

V Evropě pozorujeme rostoucí zájem o uchování tradičních místních plemen dobytka a obilnin, nejen pro jejich význam z hlediska zachování biodiverzity, ale také z důvodu jejich specifické chuti a kvality. Během modernizace zemědělství v uplynulých dekádách se povědomí o tradičních plemenech a odrůdách ztrácelo a stejně tak se snižovala i jejich ekonomická hodnota. Slovenské sdružení AGROEDUKA rozvíjí svou činnost ve venkovských oblastech a pravidelně komunikuje s farmáři, výrobci zemědělských produktů a místními akčními skupinami jak ze Slovenska, tak i z pohraničních regionů v České republice. Může nabídnout své zkušenosti z oblasti zemědělské bioprodukce (jak živočišné, tak i rostlinné), a dále i pěstování bylin a výroby bylinných čajů.

AWSOM Powered