Jak podporovat venkov

Místní producenti, výrobci kvalitních výrobků a poskytovatelé ekologicky šetrných turistických služeb jsou většinou velmi malé rodinné firmy, které zcela postrádají zkušenosti v reklamě nebo dlouhodobější strategické plánování umísťování svých produktů na trhu. Snaží se naučit novým dovednostem ve výrobě a zpracování a také při vývoji nových komunikačních a marketingových strategií pro ekonomické zhodnocení svých produktů. Nizozemská nadace SPN a její partneři již v této oblasti dosáhli zajímavých výsledků, ale všeobecně mají velký zájem o výměnu znalostí a zkušeností s partnerskými organizacemi v dalších zemích EU, které mohou využít při podpoře drobných výrobců.

AWSOM Powered