Život na venkově je ohrožen snižující se konkurenceschopností místní zemědělské a průmyslové produkce. Krajina se vylidňuje, v lepším případě se mění na rekreační oblasti, v horším se stává pustinou. Návrat k tradičním metodám zemědělství a řemesel nebo zavádění nových postupů ekologicky šetrného využívání krajiny a místních zdrojů (jak přírodních, tak i lidských) může přinést řadu pozitivních důsledků. Může přímo ovlivnit hospodářské klima vytvořením nových pracovních míst a rovněž působit jako nástroj ke zvýšení atraktivity oblasti jako turistické destinace, což může povzbudit poptávku po doplňkových službách. Ekologicky šetrný udržitelný management krajiny má mnohonásobný pozitivní vliv jak na místní obyvatele, tak i návštěvníky a – v širším kontextu – na zachování kulturní a přírodní různorodosti.

Vyšla brožura Oživování venkova

Hlavní výstup projektu se dočkal i podoby brožované publikace, v níž se můžete seznámit s průběhem projektu a jednotlivými případovými studiemi ze všech zapojených partnerských zemí.

Návštěva České republiky v rámci projektu partnerství (31/10 – 02/11 2012)

Štěkeň – Strakonice – Hoslovice – Sedlice

Spuštění webové stránky projektu

Koordinační partner projektu MAS LAG Strakonicko spustil webové stránky projektu. Stránka přináší všeobecné informace o projektu, jeho aktivitách a výstupech. Hlavní stránka je v angličtině, jednotliví partneři budou odpovídat za obsah podstránek ve svých národních jazycích.

Návštěva Prácheňska

Koordinační partner projektu – MAS LAG Strakonicko uspořádal první návštěvu v rámci projektu partnerství. Návštěva byla zaměřena především na zevrubnou debatu o řízení a výstupech projektu, avšak účastníci měli příležitost se také seznámit s činností koordinačního partnera a poznat nejlepší příklady iniciativy regionálního značení. Více informací ve zprávě o návštěvě.

Dni karpia 2012

“Partnerstwo dla Doliny Baryczy” uspořádalo 7. festival kaprů – Dni karpia. Kulinářský, řemeslný a folklorní festival po dobu dvou měsíců zahrnul řadu akcí, které se konaly na mnoha místech po celém Údolí Barycze. Více informací najdete na http://dnikarpia.barycz.pl

AWSOM Powered