Partneři

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s.

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, Czech Republic
Kontaktní osoba: Iva Chládková, projektová manažerka, tel.: +420 734 458 229, e-mail: ichla@seznam.cz
http://www.strakonicko.net

MAS LAG Strakonicko byla založena v roce 2004 jako občanské sdružení, jehož cílem je podporovat rozvoj venkova. Má 34 členů (obcí, neziskových organizací a podnikatelů) a 5 zaměstnanců. Aktuálně pokrývá 55 vesnic a 2 města s celkovým počtem více než 41 tisíc obyvatel. Území místní akční skupiny leží v Jihovýchodních Čechách v krajině, která je vhodná pro agroturistické aktivity a bohatá na kulturní dědictví a tradice, ale na druhé straně trpí nedostatkem pracovních příležitostí, má méně rozvinuté drobné podnikání, slabý marketing místní tradiční výroby a nedostatečnou a nekonzistentní propagaci území. MAS LAG Strakonicko dlouhodobě spolupracuje s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity, která garantuje její vzdělávací aktivity. Významným současným projektem je koordinace značky pro místní produkty PRÁCHEŇSKO regionální produkt (v rámci celostátní Asociace regionálních značek), který je jedním z dobrých příkladů aktivit, jež propojují podporu místní produkce, oživování tradic, vzdělávací, kulturní a společenské aktivity. Značka pro místní produkty byla doposud udělena 70 výrobcům a 12 poskytovatelům služeb.

Stichting Streekeigen Producten Nederland

Adresa: Churchillweg 106, 6706 AE, Wageningen, Netherlands
Kontaktní osoba: René de Bruin, tajemník, tel.: +31 317 420224, e-mail: debruin@erkendstreekproduct.nl
www.erkendstreekproduct.nl

Nadace pro nizozemské místní produkty byla založena v roce 1999 s cílem podporovat drobné místní producenty a organizace, které produkují a prodávají udržitelné regionální produkty. SPN je střešní organizace, která sdružuje partnery z 10 provincií (z celkem 12), kteří zastupují více než 400 malých producentů a rodinných farem. Za poslední desetiletí SPN organizovala projekty, workshopy, školení a propagační aktivity pro a ve spolupráci se svými členy. Kromě toho SPN podporovala různé skupiny při rozvoji jejich organizací a rozvojových strategií. SPN spolupracuje se vzdělávacími institucemi a odbornými školami.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka “Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Adresa: pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, Poland
Kontaktní osoba: Marta Kamińska, členka rady a projektová manažerka, tel.: +48 503 74 03 44, e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl
http://nasza.barycz.pl

Místní akční skupina a rybářská místní akční skupiny “Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (Partnerství pro Údolá Baryczy) bylo založe v roce 2004 ve městě Milicz, které je i sídlem této organizace. MAS půsoí na území jedné z nejkrásnějších chráněných oblastí v Polsku a propojuje 8 obcí ležících podél toku řeky Barycz. Je partnerstvím tří sektorů, které zahrnuje veřejnou správu, podnikatele (většinou farmáře a rybáře) a neziskové organizace. Aktivity MAS jsou dány jedinečností krajiny s rozlehlými rybníky, loukami a vzácnými druhy ptactva. Většina údolí Barycze je chráněnou krajinnou oblastí, jednou ze čtyř v Polsku. Z tohoto důvodu se MAS zaměřuje na podporu ekoturismu a místní výroby potravin a řemeslných předmětů. MAS A RMAS koordinuje svou vlastní regionální značku, která je určena k podpoře místních výrobců kvalitních produktů a poskytovatelů ekologicky šetrných turistických slžeb. Výsledky práce Partnerství jsou viditelné v úspěšném oživení chovu kaprů a demonstrovány zejména během každoročních Kapřích dnů – dvouměsíčního kulinářského a kulturního festivalu.

AGROEDUKA

Adresa: Hlavná 1, 911 05 Trenčín, Slovakia
Kontaktní osoba: Ing. Milan Michalička, místopředseda o.s., tel.: +421 903473277, e-mail: agroeduka@agroeduka.sk
www.agroeduka.sk

AGREDUKA je sdružení sídlící v Trenčíně, jehož cílem je vzdělávání odborníků v oblasti zemědělství a životního prostředí o různých aspektech těchto oborů a jejich vzájemného ovlivňování. Realizuje pět vzdělávacích programů financovaných slovenským Programem rozvoje venkova, které jsou zaměřené nejen na odborné dovednosti, ale také na všeobecné zlepšení řídicích dovedností zemědělců. AGREDUKA rovněž vytvořila a spravuje webový portál určený ke vzdělávání farmářů v celé řadě témat a kompetencí, které potřebují pro své podnikání. Další projekt je zaměřený na speciální školení pro přípravu na partnerství veřejného a soukromého sektoru ve venkovských oblastech. Cílovou skupinou jsou starostové, zemědělští podnikatelé, poskytovatelé turistických služeb a svazky obcí, jimž je poskytováno vzdělávání v komunikačních dovednostech a znalostech potřebných pro vytváření partnerství napříč sektory. AGREDUKA je rovně zapojena v několika dalších projektech, jejichž cílem je podpora místní produkce a regionální značení.

AWSOM Powered