Archive for 28.11.2012

Spuštění webové stránky projektu

Koordinační partner projektu MAS LAG Strakonicko spustil webové stránky projektu. Stránka přináší všeobecné informace o projektu, jeho aktivitách a výstupech. Hlavní stránka je v angličtině, jednotliví partneři budou odpovídat za obsah podstránek ve svých národních jazycích.

Návštěva Prácheňska

Koordinační partner projektu – MAS LAG Strakonicko uspořádal první návštěvu v rámci projektu partnerství. Návštěva byla zaměřena především na zevrubnou debatu o řízení a výstupech projektu, avšak účastníci měli příležitost se také seznámit s činností koordinačního partnera a poznat nejlepší příklady iniciativy regionálního značení. Více informací ve zprávě o návštěvě.

AWSOM Powered