Jak certifikovat venkovské produkty

MAS LAG Strakonicko (koordinační partner projektu) realizuje již dva roky projekt vlastní regionální značky určené k podpoře místních výrobců kvalitních produktů, která byla dosud udělena 70 producentům. Regionální značka je považována za jednu z možností zdola iniciované podpory pro místní produkty a služby. Je založena na všeobecně respektovaném systému kritérií a vizuální identity. Pokrývá širokou škálu produktů od umělecko-řemeslných předmětů až po potraviny a regionální publikace a snaží se vytvořit reprezentativní obraz regionu jak pro návštěvníky, tak i jeho obyvatele.

AWSOM Powered