Partnerzy

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s.

Adres: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, Czechy
Osoba kontaktowa: Iva Chládková, manager projektu, telefon: +420 734 458 229, e-mail: ichla@seznam.cz
http://www.strakonicko.net

Lokalna Grupa Działania Strakonicko powstała w 2004 jako stowarzyszenie obywatelskie, którego celem jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Ma 34 członków (gminy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy), zatrudnia 5 osób. Swoją działalnością obejmuje 55 wsi i 2 miasta o łącznej populacji ponad 41 tysięcy mieszkańców. Jej obszar działania to  południowo – zachodnia Bohemii, na obszarze idealnym do  prowadzenia działalności agroturystycznej, bogatej w zasoby kulturowe, jednocześnie cierpiącej z powodu brakujących miejsc pracy, słabo rozwiniętych drobnych przedsiębiorstw, kiepskiego marketingu lokalnych produktów tradycyjnych oraz niewystarczającej i niespójnej promocji regionu. Lokalna Grupa Działania Strakonicko może się poszczycić długotrwałą współpracą z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Południowej Bohemii, która to zapewnia mnogość działań edukacyjnych.  Bardzo ważnym obecnie realizowanym projektem jest wdrażanie marki dla lokalnych producentów PRACHEŇSKO – regionalny produkt (główny koordynator to ogólnokrajowe Stowarzyszenie Marek Regionalnych Republiki Czeskiej), który jest jednym z dobrych przykładów aktywności, które łączą wsparcie lokalnej produkcji z ożywianiem tradycji oraz działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi i społecznymi. Lokalna marka do tej pory została przyznana 65 producentom i 12 usługodawcom.

Stichting Streekeigen Producten Nederland

Adres: Churchillweg 106, 6706 AE, Wageningen, Holandia
Osoba kontaktowa: René de Bruin, sekretarz zarządu, telefon: +31 317 420224, e-mail: debruin@erkendstreekproduct.nl
www.erkendstreekproduct.nl

Fundacja Produktów Regionalnych Holandii została założona w 1999 roku mając na celu wspieranie drobnych, lokalnych producentów i organizacji, zajmujących się produkcją oraz marketingiem produktów regionalnych. SPN jest organizacją parasolową i współpracuje  z partnerami w 10 z 12 holenderskich prowincji, reprezentującą ponad 400 małych producentów i rolników. Podczas ostatniej dekady SPN zrealizowało projekty, warsztaty i szkolenia oraz akcje promocyjne dla i z współpracującymi partnerami. Oprócz tego, SPN wspierało różne grupy w rozwoju ich organizacji i strategii rozwoju. SPN pracuje z instytucjami edukacyjnymi i szkołami oraz centrami kształcenia zawodowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Adres: pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, Polska
Osoba kontaktowa: Marta Kamińska, sekretarz zarządu, telefon: +48 503 74 03 44, e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl
http://nasza.barycz.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) i Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zostało założone w 2004 roku w Miliczu, gdzie ma swoją siedzibę do dziś. Stowarzyszenie działa na terenie najpiękniejszych obszarów natury chronionej w Polsce; obejmuje 8 gmin, zlokalizowanych wzdłuż rzeki Barycz. Jest to partnerstwo trzech sektorów: publicznego (samorządów), prywatnego (przedsiębiorców, głównie rolników i rybaków) i organizacji pozarządowych. Działalność Stowarzyszenia jest zdeterminowana przez wyjątkowość tego obszaru pełnego wielkich stawów hodowlanych (ponad 8 tys. ha), łąk i siedlisk rzadkich gatunków ptaków. Większa część Doliny Baryczy zalicza się do kategorii Naturalnie Wrażliwych Terenów, jako jeden z czterech takich obszarów w Polsce. Z tego też powodu Stowarzyszenie skupia się na wspieraniu ekoturystyki, lokalnej, tradycyjnej żywności, rękodzieła. LGD i LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” koordynuje własną markę regionalną „Dolina Baryczy Poleca”, której celem jest wsparcie lokalnych producentów produktów wysokiej jakości i usługodawców turystycznych przyjaznych środowisku. Największym osiągnięciem pracy Partnerstwa jest promocja tradycyjnych odłowów karpia, które są szczególnie prezentowane podczas Dni Karpia w Dolinie Baryczy – dwumiesięcznego festiwalu kulturalnego i kulinarnego.

AGROEDUKA

Adres: Hlavná 1, 911 05 Trenčín, Słowacja
Osoba kontaktowa: Ing. Milan Michalička, wiceprezes zarządu, telefon: +421 903473277, e-mail: agroeduka@agroeduka.sk
www.agroeduka.sk

AGROEDUKA jest Stowarzyszeniem usytuowanym w miejscowości Trenčín, mającym na celu edukować profesjonalistów w dziedzinie agroturystyki i ochrony środowiska w różnych aspektach tych dyscyplin i ich wzajemnego oddziaływania. Stowarzyszenie wdraża pięć programów edukacyjnych w ramach słowackiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które koncentrują się nie tylko na profesjonalnych umiejętnościach ale także na ogólnym rozwoju umiejętności zarządzania wśród rolników. Stowarzyszenie AGROEDUKA stworzyło także portal internetowy (którym teraz zarządza) dedykowany edukacji rolników w szerokim zakresie umiejętności niezbędnych doprowadzenia nowoczesnej działalności rolniczej. Inny projekt polega na specjalistycznych szkoleniach, mających przygotować do tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego na obszarach wiejskich. Grupami docelowymi są samorządowcy, przedsiębiorcy rolni i turystyczni, związki gmin, którzy są kształceni w zakresie umiejętności komunikacyjnych i wiedzy potrzebnej do tworzenia partnerstw międzysektorowych. Kolejny program edukacyjny polega na realizacji szkoleń z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami agroturystycznymi. Stowarzyszenie AGROEDUKA jest również zaangażowane w kilka innych projektów mających na celu wspieranie lokalnej produkcji i promocji regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AWSOM Powered