O nas

Pomysł projektu narodził się z wcześniejszych doświadczeń we wdrażaniu marek lokalnych w Czechach, którym kieruje Stowarzyszenie Marek Regionalnych Republiki Czeskiej, prowadzonymi projektami edukacyjnymi i międzynarodową wymianą doświadczeń. Obszary wiejskie stanowią większość terytorium Europy i Unia Europejska zwraca wielką uwagę na ich rozwój. Jakkolwiek różnica między zorientowaną na usługi społecznością miast a społecznością wiejską, dumnie zachowującą tradycje i skutecznie stosującą nowoczesne technologie, może być większa niż kiedykolwiek.

Celem tego projektu jest dzielenie się wszystkimi pozytywnymi doświadczeniami w dziedzinie przywracania tradycyjnych metod i sposobu życia na europejskich obszarach wiejskich, które mają potencjał przetrwać w obecnej sytuacji gospodarczej i przyczynić się do ożywienia europejskiego krajobrazu wiejskiego nie tylko w odniesieniu do przyrody ale również żywej przestrzeni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AWSOM Powered