Archive for 12.11.2012

Pierwsza wizyta w Czechach

Głównym tematem wizyty było wsparcie lokalnych producentów za pomocą marki regionalnej. Marka ta jest dedykowana rzemieślnikom, rolnikom, producentom żywności i usługodawcom branży turystycznej. Koordynatorem marki o nazwie PRÁCHEŇSKO jest Lokalna Grupa Działania Strakonicko, gospodarz wizyty i jeden z partnerów projektu.

Raport z wizyty (wersja angielska)

AWSOM Powered