Życie na wsi jest zagrożone niską konkurencyjnością lokalnego rolnictwa i produkcją przemysłową. Obszary wiejskie się wyludniają, w lepszym wypadku zamieniają się w miejscowości wypoczynkowe, w gorszym pustoszeją. Powrót do tradycyjnych metod rolnictwa, prowadzenia gospodarstwa rolnego, wytwarzania rękodzieła czy też wdrażania nowych, przyjaznych środowisku metod eksploracji obszarów wiejskich i lokalnych zasobów (zarówno naturalnych jak i ludzkich) może przynieść wiele pozytywnych zmian. Może to bezpośrednio wpływać na lokalną ekonomię poprzez powstawanie nowych miejsc pracy oraz działać jako narzędzie zwiększające atrakcyjność tych obszarów jako destynacji turystycznych, co z kolei może zwiększyć popyt na dodatkowe usługi. Przyjazne środowisku, zrównoważone zarządzenie obszarami wiejskimi ma dobry wpływ zarówno na lokalną społeczność jak i na turystów a w szerszym kontekście również na zachowanie różnorodności kulturowej i przyrodniczej.

Międzynarodowa wizyta w Polsce

Wizyta w Polsce trwała od 11 do 13 października 2013 roku. W spotkaniu wzięło udział jedenastu reprezentantów z Czech, pięciu z Holandii i dwóch ze Słowacji. Grupa projektowa z goszczącego kraju to ludzie z organizacji goszczącej – Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i ich partnerzy.

Międzynarodowa wizyta na Słowacji

Spotkanie odbyło się w dniach 29 kwietnia – 1 maja 2013 w regionie Kopaničiarský. W spotkaniu uczestniczyło 12 Czechów. Zarówno Holendrzy jak i Polacy nie wzięli tym razem udziału w spotkaniu. Grupa słowacka (gospodarze wizyty) składała się z ludzi z organizacji goszczącej tj. AGROEDUKA Trenčín i jej organizacje partnerskie – stowarzyszenie obywatelskie Penzióny pod Bradlom i Lokalna Grupa Działania region Kopaničiarsky.

Druga wizyta w Czechach

Druga wizyta w Czechach odbyła się w dniach 13 – 15 marca 2013. Delegacja odwiedzająca Czechy składała się z czterech przedstawicieli Słowacji i pięciu osób z Polski. Głównym tematem tej wizyty była regionalna marka i wspieranie lokalnych producentów.

Pierwsza wizyta w Czechach

Głównym tematem wizyty było wsparcie lokalnych producentów za pomocą marki regionalnej. Marka ta jest dedykowana rzemieślnikom, rolnikom, producentom żywności i usługodawcom branży turystycznej. Koordynatorem marki o nazwie PRÁCHEŇSKO jest Lokalna Grupa Działania Strakonicko, gospodarz wizyty i jeden z partnerów projektu.

AWSOM Powered